Внос, инсталация, сервизиране

Изработка на проекти, експерти в пелетизирането

Реализирани проекти

Брикет линии
Пелет линии – Сърница

Пелет линии – слама
Мердания

Говежда – Мездра